Jdi na obsah Jdi na menu

VITAJTE

 

Vitajte fšeci, známí aj cuzí,

 

      esli s dobrú vúlú přichodíte, umíte sa zasmát, né enom druhým, ale aj sobě, rádi si ze sebe uděláte čurinu a někdy třeba aj pořádnú, tož to ste naladění na stejnú notu, jak my a to ste tady dobře. Pokáď ste ale věčně nafrčaní jak papuča, pučíte sa kvůli každéj hovadině a je zle když sa na vás někdo enom trochu škaredě podíve, tož to pryč, pryč od nás, valte, valte, ani sa neohlédajte. Takých zaškňúřencú nám tu rozhodně néni třeba. A povím Vám zrovna, když sa vám to ostatní bójíja povědět, měli byste sa nad sebú trochu zamyslet. A třeba to aj uděláte. A víte co, s ničím neotálajte a začněte hnedkaj. Včíl sa zeberte, běžte do obyváku a povězte fšeckým: „Už sa na sebe nebudeme hněvat“…

 

      Jak sa dívám, chodí vás sem čím dál vícej. Nekeří, enom co vlezú do dveří, nevěřícně krútíja hlavú, jak moja stará dobrá mladá kamarádka Kamilka Krútilová, nechápú a mysíja, že je oči klamú, iní sú ode mňa už za ty roky zvyklí na fšecko, tož jim to ani divné nepříjde. Tož abyste si ty lebeně nevykrútili a zbytečně nemoseli přemýšlat, je nejvyšší čas si ujasnit, co to vlastně tá televiza Slepičín je a o co nám tu přesně ide.

 

 

CO JE TELEVIZA SLEPIČÍN

 

      Tož včíl dobře poslúchajte, jak to všecko je. Naša Televiza by sa dala charakterizovat slovama: Sranda, prdel hovadiny, ale aj vážné věci. Nejsme žádný regionální informační server ani nic podobného, ani sa o to nesnažíme. Chceme enom svojím přátelom, známým a kamarádom ukázat, pokáď možno vtipnú formú, co sa u nás děje, kde jsme byli, co jsme dělali, jak sa máme, co chystáme. Pokáď tu najdete video z jarmeku, folklorních slavností nebo třeba z bálu, tož to enom proto, že máme takové věci rádi, že jsme tam byli, že sa nám to lúbí nebo tam byl někdo z našich známých, je to prdel nebo nejaká senzaca, se kterú máme my, naši kamarádi nebo známí něco společného a nebo jednoduše chceme enom nekoho v nečem podpořit. Nikde nejdeme proto, abysme neco natočili. Od toho sú tady ty zmiňované informační severy. Všecky příspěvky sa nás dycky nejakým způsobem týkajú. Včíl si eště upřesněme pár informací.

 

Co znamená označení za názvem příspěvků

 • TELEVIZE SLEPIČÍN – příspěvky obsahujú výhradně videa, to proto, abyste sa tu lepší mohli orientovat a hnedka viděli, kde video je a kde néni, protože nekeré třeba čténí nezajímá. A jedna dobrá rada na závěr. Seká sa vám video? Nevěšajte hlavu. Máte hold pomalé připojení nebo je moc lidí na serveru. Pomoc je jednoduchá. Pusťte video a hned ho zastavte. Video sa začne načítat do počítača. Až šedá čára pod videem dojde na konec, je připravené a vy sa možete v klidu podívat bez sekání a bez vztekání. Mezi tým si možete dělat inú prácu nebo si uvařit kafe, nech nečekáte. 
 • KOZÍ ROZHLEDY – příspěvky vycházajú z našeho dávného časopisu Kozí rozhledy, keré jsme ve svojí době nazvali bulvárním plátkem. Sú to věci, co sice majú pravdivý základ, ale ostatní je většinú nepatrně přimyslené a hlavně obrovsky zveličené. Takže pozor na nás :o). Táto rubrika totiž vysloveně stojí na známém „Udělat z komára velblúda“. Typickým příkladem sú tři čísla našeho populárního časopisu, keré najdete uplně nakonci rubriky Kozí rozhledy. Tož ale nevím, či tomu budete rozumnět, vychodilo to ze zážitků naší partyje. On to ani néni žádný bulvár, spíš sranda...

 

 

RUBRIKY

 • ÚVOD – na úvodní stránce dycky zjistíte, co tady nového. V úvodní tabulce sú věci, na keré chceme obzvlášť upozornit. Posledních deset nových příspěvků ze všeckých rubrik potom najdete pod tabulkú. Najdete tady takej ShoutBoard, do kerého možete napsat svůj vzkaz, kerý sa hned objeví na stránkách. Néni to určené enom pro mňa, jak by sa mohlo zdát, ale pro fšecky
 • Zpravodajství – pravdivé věci o tom co sa uděje nebo událo
 • Akce – pozvánky nebo informace o různých akcách, keré pořádá né enom Televiza Slepičín, ale aj kdokoliv iný. V tejto rubrice rádi zveřejníme aj Vašu pozvánku, která je určená pro širokú nebo aj úzkú veřejnost, případně enom pro Televizu.
 • FOTOGALERIE – Fotky, keré nafotíme, když sa tak potulujeme různě po světě. Většinú, když sa točí nejaké to video, udělá sa aj pár fotek a tož tady je možete vidět aj vy.
 • ANKETY – Abysme sa aj my dozvěděli neco od vás, připravili sme nejaké ankety. Ty sa budú tak průběžně měnit, až sa dozvíme, co chce. Přibývat bude samozřejmě aj nejakých tých srandovních.

 • STAHUJTE VČÍL – pokáď si chcete nekeré video skovat na pámátku do svojeho počítača, nebo ho vidět v daleko lepší kvalitě, než je na netu, možete si ho stáhnút právě v tejto rubrice. Stáhutí je dobré aj tehdá, když sa vám za žádnú cenu nedaří přehrát ho na stránkách. Jednoduše si ho stáhnete a v klidu kdykoliv pustíte.

 • CHAT – abyste si mohli povykládat s tyma, co sú zrovna na našich stránkách nebo aj třeba s nekým uplně iným, je pro vás připravená stránka CHAT. Přihlásíte sa a už si možete psat, pokáď tam teda někdo je. Možete sa klidně s nekým domluvit, nech dojde, to už je na vás. To co píšete, sa vám hned zobrazí na stránce, třeba jak na icq. Možete si psat enom s nekým nebo třeba ze fšeckyma, šak vyzkúšajte.
 • NAPIŠTE NÁM – jestli máte chuť nás nejakým způsobem kontaktovat, zvolte túto rubriku. Najdete tady kontakty na ICQ, Skype, mail nebo třeba na náš záznamník, na kerém možete 24 hodin denně nechat nejaký vzkaz, kerý sa potom objeví na stránkách, případně enom něco vyřídit nám soukromě. Je tady takej formulář pro odeslání rychlého mailu, kde stačí napsat akorát vašu mailovou adresu a vzkaz. A další možnosťú je ShoutBoard nebo-li vzkazovník. Přímo do něho napíšete svůj vzkaz, kerý sa hned objeví na stránkách. Tento ShoutBoard možete najít aj na úvodní straně. Stačí si enom vybrat, do kerého z nich napíšete.
 • NÁVŠTĚVNÍ KNIHA – slúží k tomu, abyste na stránky napsali nejaký ten váš vzkaz. Može to byt cokoliv, pozdrav, co sa vám lúbí či né nebo enom, jak sa máte, co děláte, co dělá někdo uplně iný. Prostě cokoliv

 

 

Jak to bylo prrrv

 

      Jak to teda všecko začalo. Histroria našeho fungování v mediálním světě je velice obsáhlá a dalo by sa tom mluvit hodně dlúho a tož dneska enom tak ve zkratce, abyste byli v obraze a nepověděli, že vám  nechcu nic řéct. Tož teda… Když pomineme, že sa odjakživa tvořily nejaké ty časopise, eště aj na stroji psané, dalo by sa povědět, že takovým první projektem, kerým to všecko začalo, byla naša telefonní síť. Už od nepaměti jsme měli natáhnuté dětské telefóny z baráku na barák s Rémundama, protože jsme sa s nima moc kámošili. Později vznikl nápad propojit aj ostatní. A tak sa začaly sháňat káble a tahat po střechách. Povím vám, že nekdy to bylo opravdu o hubu. Za prvé sa to nesmělo, za druhé ludé nadávali. Když už, tož dycky potajnu a až po setmění. Cosi sme sa nalozili po špinavých a nepřístupných hůrách, v zimě, v mrazu nebo v létě v hicu, kolikrát sme si opravdu zkusili a nekdy aj krve proléli a vypotili. Co drátů sa nám všade možně zamotalo a špagátkama sme to potem tahali a vyprošťovali. Chtělo to opravdu velikú trpělivost, ale dycky sa nám to nakonec ve složení Mára, Martin, Broňa podařilo dovést do zdárného konca. Odměnú nám byly hodinové hovory zdarma. U nás sa zřídila telefonní ústředna, ve které sa propojovalo banánkama, no dnes už sa tomu enom zasmějeme. A právě od telefonů sa to všecko odvinulo dalej.

 

      Napadlo náš, že by krom telefonú šel udělat aj rozhlas po drátě nebo-li vlastní rádio. A tak každý ke svojemu telefonnímu aparátu připojíl nejaký ten reprák z televize nebo z rádia, vesměs nekde z kontenéra vytáhlý a mohl poslúchat. V době, kdy bylo těžké vůbec zehnat kúsek drátu, o kazeťáku nebo mikrofonu ani nemluvě, to bylo víc než obdivuhodné. Vysílalo sa hlavně od nás, postupně sme sa ale začali střídat a z jednotlivých posluchačů sa odpojením repráku a připojením kazeťáku stávali moderátoři a naopak. Byla to sranda a túto zábavú sme trávili většinú páteční a sobotní večery. Mnozí sa totiž právě v pátek vrátili z intrú a hlavně sa nemoselo učit druhý deň do školy. Postupně ale odpadávali posluchači, převážně z řad bab, keré začaly palúdat po diskotékách a objevily tak novú zábavu. Jmenovitě Evita, Marta, Gába a sem tam aj Luxka. Tá ale zachovala svoju přízeň najvíc. Zbytek já, Martin, Broňa, Rádžik, Maik, Ivan, Radka jsme jeli dalej. Takej technologie sa začaly zlepšovat. Mára Frait mě vyrobíl první vysílač a vysílalo a mohlo sa začat vysílat aj vzduchem. Sice enom v dosahu 150 m, ale na první pohled nás čék nerozeznál od normálního rádia. Jako najvětší úspěch v tej době ale beru, že sa mě podařilo zehnat opravdovú telefonní ústřednu na deset linek. Věc opravdu nevídaná. Stálo to tisíce, nikde to nebylo, nikdo nevěděl, nikdo nechtěl dat. Až jednoho pěkného dňa zazvónil telefón a kúzelná skříňka, spíš teda pořádně těžká skříň byla na světě. Stačilo vzít sáňky, půl litra rumu a dojet si pro ňu na smluvené místo. Hold  mět známé je základ. To platilo drív, včílkaj a platit bude dycky. Mosím moc túto cestú poděkovat paní Věře a hlavně Milošovi. V tej době to pro nás znamenalo hrozně moc a bylo to jakýmsi splněním dětského snu. A od tej doby su takej zatížený, až úchylný na telefony a tak néni divu, že aj na našem televizní středisku je možete najít v každém místnosti, dokonce aj na obúch dvúch záchodoch a bylo to vůbec první vybavéní, první nebyly ani záchodové mise. Telefon je prostě dycky základ. Tož pak hlúpě nehleďte s otevřenú hubú a nedivte sa, až vás pozveme na návštěvu. Jednoznačně tady býl ten prvotní impuls k tomu všeckému, co sa vlastně neustále kolem děje. A ani Televiza určitě néni konečná fáza, to já jisto jistě eště něco vymyslím, kdo mňa zná, to dobře ví. Ale včíl už poďme k samotnej Televizi Slepičín. Pochopte, mosel sem vám to povyprávjat od začátku, protože všecko ze všeckým súvisí.

 

 

TELEVIZA SLEPIČÍN V SAMOTNÝCH ZAČÁTKOCH

1997 - 2006

 

       V roce 1997 sa mě podařilo na inzerát kúpit starú průmyslovú černobílú kameru, co ju mívajú v ochodoch, aby sa dívali, estli jim nekradete cukrové, jak to máte ve zvyku. To bylo slávy, to bylo parády. A Televiza byla na světe. Z obyváka do pokojíka sa začaly vysílat první televizní záběry. To bylo neco v tej době, vidět sa na televizní obrazovce. Do včílka enom rádio a naráz televiza. A tak vznikly první záběry Televize Slepičín. Na video sa začaly natáčat nějaké ty amatérské televizní příspěvky. To byly technologie. Střihalo sa púšťáním z videa na video. Kde byly nejaké počítače a eště k tomu s různýma efektama. Později sa zasej na inzerát pořídil první titulkovač, aby to bylo zajímavější. Asi největším projektem v tejto černobílej éře byl výjezd naší televize na chatu k Boťákom do Sidónky. Aby sa mohlo natáčat, bylo nutné vzít né enom tú malú černobílú kameru, ale aj video, kazeťá a káble a enom díky tomu, že na chalupě měli televizu, mohli sme tú našu nechat doma. Zdárně projet státní hranicu a mohlo sa točit. Zlatý časy, zlatý časy… :o). Další zlom a převrat ve vysílání nastál, když nám Martin Viceníkúj přes vánoce poštál barevnú kameru. A tak vznikly první barevné záběry a náš první silvestrovský program. Později sa kúpila použitá stará barevná kamera. Konečně sa mohlo točit kdykoliv a barevně. Povím vám, že nejakých záběrů za tých víc než dest roků máme. Ale né fšecky sa dajú zveřejnit. Možu slíbit, že co půjde, uvidíte. První je ale nutná digitalizaca tohoto rozsáhlého filmového archívu.

 

 

TELEVIZA SLEPIČÍN DNES

2006-2008

      A co Televiza Slepičín a internet?  Už od samého začátku, kdy sa k nám zavedli internet byla nejaká tá snaha, dostat „vysílání“ aj na něho. To sa podařilo až minulý rok. Je nutné ale řéct, že internetová podoba Televize Slepičín vznikla uplně náhodně. Už jakúsi dobu fungovaly moje osobní stránky Oranges. Vznikly proto, abysme mohli zostat v kontaktu s kamarádama, se kterýma už nejsme tak často, aspoň prostřednictvím internetu. Sdělovat si svoje zážitky, dojmy a pozdravy třeba přes návštěvní knihu. Stránky, na kerých je dneskaj samotná Televiza, byly enom jakým si rozšířením tých původních. Postupně sa to ale obrátilo a hlavní sú včíl tyto televizní, po původních už neštěkne pes. Nebylo žádným záměrem dávat sem nejaké videa, navíc to ani nešlo, protože je všecko točené na videokazetách. Mikulášské video a pár původních filmů, keré sú přeca enom digitalizované, byly takovú jakúsi první vlašťovkú. Zvrat nastal po Vánocách, kdy sa mě do ruky dostal mobil s foťám a videem a začal jsem točit první hlúposti a dávat je ze srandy na internet. První kvalitnější  reportáž byla až Jerziho Paganella. Televizu Slepičín pak definitivně odstartovaly reportáže točené mojím  novým foťákem - Hedvika Křenková a Tradiční pouť ve Štítné. Všecko ale aj nadalej se záměrem pobavit rodinu, kamarády a spolupracovníky, aby byli trochu v obraze, věděli, co sa děje, co je nového a zároveň sa trošku zasmíli. Nekeří sú odcestovaní v cizině, tož aby jim nebylo smutno a měli při sobě kúsek tej domoviny. Myslím, že tento záměr sa podařilo naplnit.

 

      Před rokem by mňa ani ve snu nenapadlo, že sa z týchto mojích osobních stránek stane taká veřejná věc. Návštěvnost nepochopitelně, roste. Zatým co v lednu sa díválo enom 43 lidí, v červenci to bylo už 1253 a v prosinci sa návštěvnost vyšplahala na 3954 diváků. Za celý rok potom Televizu vidělo kolem 16000 diváků. Já sa ptám, je to vůbec možné? Je! Odpovím si sám, ale pro mňa je to  věc absolutně neskutečná. Kolikrát sa nestačím divit, kolik lidí mňa a nás zná, kdo všecko sa dívá, s kama fšadyma sa to vracá. Často pravím, že už mám z ostudy kabát, ale kdyby ste nechtěli a nevyhovovalo vám to, tož asi opravdu tá návštěvnost taká nebude.

 

 

ZPĚTNÁ VAZBA

 

      Potřebuju aj zpětnú vazbu, abych věděl, že to všecko, co je mimochodem hodně, ale opravdu hodně časově náročné (ač sa to nemosí zdát), má nejaký smysl. Tú zpětnú vazbu nacházám v podobě právě tej návštěvnosti. Každý deň sleduju statistiky, kdo sa z kama díve. jména samozřejmě nevím, to sa nebojte, ale poznám, že sa vracajú ti samí. Od nás, z Prahy, ze Slovenska aj z ciziny. A to mňa moc těší. Vrácá sa to aj v podobě komentářů, když napíšete, že sa vám neco lúbí nebo né, když sa ozvete mailem. Je jich sice poměněj, ale sú. Nekeří si myslíte, že když vás vyzývám, ať sa ozvete, že to nemyslím, zrovna na vás, že to píšu tým, co znám, ale omyl. Zajímá mňa názor každého z vás a to že sa dozvím, že sa díve pani z Ustí nad Labem, kerá zrovna došla z práce, dala si kávu a ide sa sem podívat, jestli je nejaká nová sranda nebo pán z Českých Budějovic, co má zrovna obědovú přestávku, v práci majú net, tož ide takej nahlédnút, to mňa velice těší, ale aj zajímá. Zajímajú mňa ty životní příběhy :o). Jak jste na nás došli, kdy sa dívete, co sa vám lúbí… Nemosíte sa stydět a klidně napište, šak já su uplně obyčený, né nejaký generální ředitel :o), ten su enom, aby byla sranda.

 

 

Jak bude pokračovat Televiza Slepičín?

 

      Tož furt stejně. Nejak si nepřipúšťám a připúšťat ani nebudu, že by toto byl nejaký veřejný web a jedu si pořád ve stejných kolejách. Dívú sa moji známí, přátelé, kamarádi. A vy, co ste tu víc než poprvé, už nejste cuzí, už jste prostě naši…

 

 

Všeckým Vám děkuju za přízeň a mívajte sa enom dobře Mára

 

 

Neco víc o našem týmu zase příště, všecko najednúc nejde...

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Míla Rajchl....Tapkin.Japkin@seznam.cz - Pozdrav k Velikonocům

16. 4. 2017 1:35

Ahojky do Slavičína z dalekých Čech....dámy Velikonoce pod zadeček polštářek a páni pozor na obarvená vajca....Zdravím z Litoměřic. VZÚ 011

míla rajchl - moje vídea...nevím jak odeslat ???..je jich 200 ale tady jsou myslím nejlepší

19. 4. 2016 1:49

https://www.stream.cz/uservideo-786031/789631-brtnicke-ledopady-2013
https://www.stream.cz/uservideo-580816/582861-paleni-carodejnic-2011-prvni-cast
https://www.stream.cz/uservideo-671229/671898-vylet-na-vrabinec-2012
https://www.stream.cz/uservideo-609576/613228-burcak-2011
https://www.youtube.com/watch?v=LYhMpf1ek3w
https://www.youtube.com/watch?v=2KGJVBQblKs

Jura - Pozvánka na Soláň

2. 6. 2011 14:39

Včecky Vás zvu na Soláň,je to jak já říkám Moravská Kráĺova hola.V sobotu 4.června je tam na terase před Zvoniců zpívání mužských pěveckých zborů,bude zpívat aj Pavel Ptáček(a že zpívá jak ptáček ,to sa přesvědčíte až tam)."Mužáci" zpívajů z Tupes,Kunovic,Mutěnic a k tomu jím bude hrát cimbálovka Vincúch.Tož dojeďte ,volál sem hore a je slúbené pěkné počasí,enom chvílama prý bude búřit.To sa dá vydržat,děvčata z Informačky majů na skladě dobrů slivovičku,koštovál sem lóni na zpívání 4.září,a že tam tehdá valilo teho déšťa.Dojdite,zazpívajte si s nama.Těšíjů sa chlapé - "mužáci" ze Slovácka.

aaaaaa - aaaaaa

11. 10. 2009 12:48

sleduj serialy online a vydelej si balík peněz http://serialy.cekuj.net

Mára - To víš...

19. 1. 2008 1:07

To víš paní Marcelko, samo sa to neudělá :o), radši napiš, co bude zitra na voběd :o)

Marci - reakce na pochvalu p Růženky

18. 1. 2008 20:03

Zdravím paní Růženku. Hneď mosím reagovat na Váš dotaz,že snád ten Marek ani nespavá.Máte pravdu, ogara nedy opravdu nespává,až si dělám starosti.A to teprů, Eva jak je kolikráť na něho zlá!Marek čučí do tejto bedny často, až do ranních hodin. Ale zase mosíme uznat že to stojí za to. Zdraví Marci

Mára - Mosím sa snažit

8. 1. 2008 14:44

Tož sem tam aj pospím paní Růženko, ale to víte, tolik vás sem chodí, tož sa mosím aj trochu snažit. A děkuju moc za pochvalu, zdravím Vás. Mára

Ruze - Mosime generálniho ředitele pochválit!!

7. 1. 2008 23:08

Marku ty snad ani nespáváš,tolik práce nadělane a teprv je leden.